Støtteforeningen

Vi er en gruppe forældre, som i samarbejde med Børnehavens ledelse, har besluttet at stifte Vognmandsparkens Børnehaves Støtteforening.

Foreningens formål er at støtte børnehavens aktiviteter økonomisk, således at børnehaven for eksempel kan arrangere teaterture, busture, koloni og skovture, indkøbe legetøj, udklædningstøj m.v. til huset, til legepladsen eller vedligeholde legeplads m.m.

Hovedindtægtskilden i Støtteforeningen er Roskilde Festival. Her har folk med tilknytning til børnehaven mulighed for at stille arbejdskraft til rådighed, hvilket Støtteforeningen vil blive betalt for.

Har man ikke lyst til at arbejde i forbindelse med festivalen, er donationer også velkomne.

Derudover vil der være mulighed for i Støtteforeningen at lave andre arrangementer med det formål at skaffe yderligere penge til børnehaven. Har du en god ide, er du velkommen.

Hvis en eller anden skulle få lyst til at støtte børnehaven, er man altid velkommen til at indbetale et beløb på Støtteforeningens konto: Reg.nr. 5396 kontonr. 0243278.
Prisen for et medlemskab af Støtteforeningen er kr. 100,00 pr. år.

Medlemskab kan erhverves af alle med tilknytning til børnehaven – både forældre og bedsteforældre, ”gamle” børn og deres forældre eller fremtidige børn og deres forældre.

Vi håber, at rigtig mange vil melde sig ind.

Hvis du/I har nogen spørgsmål om støtteforeningen, så tag endelig fat i en  følgende forældre:

Pernille (Ruben og Esben), Anne-Mette (Agnes), Zascha (Liva)