Udtalelser om børnehaven

Stig G Lund, specialkonsulent i BUPL:

Samarbejdspartner i projekt om bæredygtig udvikling, der viste, at børn er meget vidende om og kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Resultaterne blev i juni fremlagt på en konference i Hong Kong.

”De er beviset på at nysgerrig pædagogik og omsorg for omverdenen og samfundet går hånd i hånd. Her tager man både børnene og samfundet alvorligt og bidrager aktivt til at udvikle en forståelse og viden om en af de helt store udfordringer, børn, forældre og verden som sådan står over for. Det er med andre ord et sted, der åbner verden for børnene.”

 

Erik Sigsgaard, forsker ved Professionshøjskolen UCC

Forfatter til de meget solgte og bredt anerkendte bøger ”Skæld Ud” og ”Skæl (mindre) Ud”. Begge lavet på baggrund af et projekt om sanktioner i blandt andet Vognmandsparkens Børnehave. Projektets resultater anvendes forsat af institutioner i både ind- og udland.

”Vognmandsparkens børnehave er et af vore højst udviklede børnehavemiljøer. Den har gjort sig gældende såvel internationalt som nationalt for sit mangeårige forsøgs- og udviklingsarbejde. Vognmandsparkens børnehave har vist sig i stand til ikke blot at udvikle pædagogikken, men også til at støtte andre børnehaver i ind- og udland i at indoptage erfaringerne og bygge videre på dem.”

 

Pia Blinkenberg, sundhedsplejerske i Roskilde Kommune

Kommer i institutionen to gange årligt for at undersøge hygiejne og trivsel.

”Det første man lægger mærke til er den dejlige ro og hjemlige hygge, der er over stedet. Alle rum må bruges af alle, og det er fint at se, at det kan børnene faktisk godt finde ud af. Det er børnenes institution og på flere måder et sted uden lukkede døre.  Det betyder at børnene bliver godt stimuleret og føler sig godt tilpas. Og så betyder det, at de er stille og rolige – også mere end de fleste andre steder.”

 

Ulla Siglev, mor & afdelingsleder på Trekroner Skole

Har haft tre børn i Vognmandsparkens Børnehave. Familien havde sin daglige gang i børnehaven gennem 12 år.

” Vi følte os nærmest som en del af en stor familie og børnehaven var vores andet hjem. Det er et sted der ser det enkelte barn og familie og hvor man føler sig værdsat og inkluderet i fællesskabet. Og så er det et sted der tager børnene alvorligt og viser dem, hvordan de selv kan gøre en forskel. Såvel i deres egen lille verden og i den store verden med fattige, sultne og hjemløse. Det er vel det man i dag kalder almen dannelse, demokrati og medborgerskab. Det vi som familie, og mine tre børn i særdeleshed, lærte i de år, bærer vi stadig med os.”