Demokrati-projekt

Børnehaven har deltaget i et udviklingsprojekt – Democracy and attitudes in Kindergartens (DAK).

Det var et EU-støttet projekt. Derudover fik vi bevilget penge fra Roskilde Kommune til nogle af de udgifter, vi ikke kunne dække selv, f. eks vikar i forbindelse med besøg hos vore partnere.

Vi arbejdede sammen med en børnehave fra Malmø, en børnehave fra Bergen og en fra Newcastle.

Formålet var at belyse, hvordan demokratiske leveregler formidles fra de ansatte til børnene.

Det var et 3-årigt forløb og i de to første år havde vi ved planlægningsmøder diskuteret, hvordan vi arbejder i de forskellige institutioner – og vi var meget forskellige. Meningen var ikke, at vi skulle ende med at være ens – men at vi skulle inspirere hinanden til nye måder at arbejde på.

Der var forskellig udveksling af personale.

 

 

Vi arbejder bevidst med børns valg og valgmuligheder, fx når vi skal rydde op. Alle samles i rytmikrummer og børnene bliver spurgt om, om de selv vil bestemme, hvor de skal gøre rent eller om det er de voksne, der skal bestemme. Lillian: Vi kan jo lave demokrati. Dem som synes, at børnene skal bestemme, kan gå over til ribberne og dem som synes, de voksne skal bestemme, kan gå over til trampolinen. Børnene rejser sig og fordeler sig. Phillip tæller, hvor der står flest børn. Det er der, hvor børnene selv bestemmer, hvor de skal rydde op og gøre rent.

Demokrati er jo et meget stort emne – og for at gøre det mere konkret havde vi i samarbejde udvalgt nogle fokusområder.

Det første år havde alle institutioner særligt fokus på børns valg.

Vi accepterer, at børnene vælger ud fra, hvad det er for en voksen og fra hvad deres bedste ven vælger. Vi taler jævnligt med børnene om demokrati og det har fået en stor betydning for børnene. De bruger det også i deres dagligdag.

Vi har arbejdet meget med respekt. Respekt for os selv, andre og den verden vi lever i.

Vi bruger nu ordet demokrati i hverdagen og giver børnene valg og lader dem lære at træffe valg. Gennem blandt andet rollespil lærer vi børnene at have respekt for hinanden. Børnene bliver gjort opmærksomme på, at de har nogle valg og at disse valg har nogle konsekvenser. Vi arbejder bevidst og målrettet med medinddragelse.

Vi har udgivet en bog om projektet og den kan købes for 50 kr. Bogen er en manual til, hvordan man kan komme i gang med og arbejde med et udviklingsprojekt, især med fokus på demokrati.