Personale

Vores mål er at personalegruppen består af pædagogisk uddannede medarbejdere samt dygtige medhjælpere.

  •  Anders Vincents, leder og pædagog
  •  Gitte Guldager, leder og pædagog

Pædagogisk personale:

  • Tine Danfær pædagog
  • Mikkel Husmann pædagog

Pædagogiske medhjælpere:

  • Rikke Korsgaard Henriksen
  • Andre’ Hansen
  • Lukas Popp Hebeltoft

Studerende 1. december 2023 – 31.maj 2024

Emma Haagen Mejlvang Jensen

Vikar:

Vi ansætter vikarer efter behov.

Personalesamarbejde:

Vores pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i et fælles menneskesyn og fælles værdier. Vi tilstræber, at der blandt de ansatte er både mænd og kvinder. Vi opfatter vores forskelligheder som en styrke og giver hinanden lov til at gøre de ting, vi hver især er bedst til.

Den enkelte/personalegruppen skal hele tiden kunne se en udvikling med sig selv personligt såvel som fagligt.

Vi iagttager hinanden og sætter spørgsmålstegn ved handlemåder og relationer.

Vi holder personalemøde hver 3. uge, hvor vi bl.a. jævnligt giver hinanden supervision. Derudover er vi på en årlig personaleweekend, hvor vi arbejder målrettet på at udvikle os fagligt, personligt og har fokus på vores samarbejde. Der bliver afholdt personale-udviklingssamtaler med hver enkelt ansat en gang om året.

Vi deltager i de kurser/udviklingsprojekter vi har mulighed for og som er relevante i forhold til det, vi arbejder med.

Det er vigtigt, at alle giver sig til kende – og giver udtryk for, hvad man tænker og mener. Vi skal/kan ikke være enige om alt, men vi arbejder med vores forskelligheder og forsøger at udnytte dem i et konstruktivt samarbejde.

Personalesamarbejdet danner grundlag for kulturen og trivslen i børnehaven.