Personale

Vi har pædagogisk uddannede medarbejdere i alle stillinger, fordi vi vil have kvalitet, høj faglighed og ansatte med en stærk teoretisk og filosofisk baggrund. Alle her hos os er passionerede, og indeholder grundighed og ydmyghed.
Herunder kan du se navnene på vores personale og en beskrivelse af personalesamarbejdet.

Birgit Søndergaard, leder, pædagog
Lisbeth S. Pedersen, pædagog
Anders Vincents, pædagog
Ingerlise Larsen, pædagog
Gitte Guldager, pædagog
Peter Nauta, pædagog
Pædagogstuderende (i perioder)

Derudover anvendes vores faste vikarer efter behov:
Malene Borup (pædagog)
Ilir

SE PERSONALET

Lillian sidder i køkkenet og taler med den nye vikar om huset. Ved bordet sidder Emma og Cecilie fra gruppe 1. Lillian fortæller vikaren om strukturen i huset og siger: Vi kan næsten betragtes som en hel familie her. Emma siger pludselig: Ja det er rigtigt. Vi er en stor familie og Lillian er mor!

Personalesamarbejde

Vores pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i et fælles menneskesyn og fælles værdier. Vi tilstræber, at der blandt de ansatte er både mænd og kvinder. Vi opfatter vores forskelligheder som en styrke og giver hinanden lov til at gøre de ting, vi hver især er bedst til.

Den enkelte/personalegruppen skal hele tiden kunne se en udvikling med sig selv personligt såvel som fagligt.

Vi iagttager hinanden og sætter spørgsmålstegn ved handlemåder og relationer.

Nogle af de metoder vi bruger, er supervision og “hele vejen rundt” interview. Hele vejen rundt, foregår ved, at når en kollega eksempelvis hæver stemmen, observerer en anden kollega episoden. Efterfølgende skriver den, der har skældt ud og observanden sin helt egen version af det skete. Vi spørger også det barn, der muligvis fik en følelse af at få “skæld ud”, samt de børn og voksne, der så det ske, om hvordan de oplevede det. Alt dette materiale gennemgår vi på personalemøder. Vi diskuterer, hvad der var godt og dårligt ved episoden, hele grundlaget for at handle sådan, om det var okay eller om tingene kunne være foregået på en anden måde.

Vi holder personalemøde hver 3 uge, hvor vi bl.a. jævnligt giver hinanden supervision, Derudover er vi på en årlig obligatorisk personaleweekend, hvor vi arbejder målrettet på at udvikle os fagligt, personligt og har fokus på vores samarbejde. Der bliver afholdt personale-udviklingssamtaler med hver enkelt ansat en gang om året.

Vi deltager i de kurser/udviklingsprojekter vi har mulighed for og som er relevante i forhold til det, vi arbejder med.

Vi stiller krav til hinanden og har mange diskussioner. Det er vigtigt, at alle giver sig til kende – og giver udtryk for, hvad man tænker og mener. Vi skal/kan ikke være enige om alt og ser konflikter som en del af det at samarbejde. Vi arbejder med vore forskelligheder og forsøger at udnytte dem i et konstruktivt samarbejde.

Personalesamarbejdet danner grundlag for kulturen og trivslen i børnehaven.

Fungerer personalet ikke godt sammen, gør børnene det heller ikke.

Vi har ofte diskussioner og tager gerne vores samarbejde op til revision. Derfor vil vores personalesamarbejde altid være en stor udfordring.

At arbejde her kræver, at de ansatte kan se en udfordring i at arbejde på utraditionelle måder, tør tage nogle udfordringer op og ind imellem springe ud, hvor man ikke kan bunde.

Vi er her, fordi vi kan lide det. Det skal være udfordrende, udviklende, krævende, tilpas forstyrrende og givende at være her.