Personale

Vores mål er at personalegruppen består af pædagogisk uddannede medarbejder samt dygtige medhjælpere. … Medhjælperne skal være her i en periode indtil de skal videre.

· Anders Vincents, leder og pædagog

· Gitte Guldager, leder og pædagog

Pædagogisk personale:

· Peter Nauta Simonsen, pædagog

Herudover har vi i perioder pædagogstuderende og en eller flere faste vikarer efter behov.

Personalesamarbejde

Vores pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i et fælles menneskesyn og fælles værdier. Vi tilstræber, at der blandt de ansatte er både mænd og kvinder. Vi opfatter vores forskelligheder som en styrke og giver hinanden lov til at gøre de ting, vi hver især er bedst til.

Den enkelte/personalegruppen skal hele tiden kunne se en udvikling med sig selv personligt såvel som fagligt.

Vi iagttager hinanden og sætter spørgsmålstegn ved handlemåder og relationer.

Vi holder personalemøde hver 3 uge, hvor vi bl.a. jævnligt giver hinanden supervision, Derudover er vi på en årlig obligatorisk personaleweekend, hvor vi arbejder målrettet på at udvikle os fagligt, personligt og har fokus på vores samarbejde. Der bliver afholdt personale-udviklingssamtaler med hver enkelt ansat en gang om året.

Vi deltager i de kurser/udviklingsprojekter vi har mulighed for og som er relevante i forhold til det, vi arbejder med.

Vi stiller krav til hinanden og har mange diskussioner. Det er vigtigt, at alle giver sig til kende – og giver udtryk for, hvad man tænker og mener. Vi skal/kan ikke være enige om alt og ser konflikter som en del af det at samarbejde. Vi arbejder med vores forskelligheder og forsøger at udnytte dem i et konstruktivt samarbejde.

Personalesamarbejdet danner grundlag for kulturen og trivslen i børnehaven.

Fungerer personalet ikke godt sammen, gør børnene det heller ikke.

Vi er her, fordi vi kan lide det. Det skal være udfordrende, udviklende, krævende, tilpas forstyrrende og givende at være her.