Børne- og Læringsmiljøet

Vi lægger vægt på at børnene skal være selvstændige, kunne indgå i forskellige og meningsfulde fællesskaber.

Vi er meget bevidste om, at vi selv er rollemodeller og børnene lærer mange ting gennem os blandt andet konfliktløsning.

Vi mener, børn lærer gennem medinddragelse og tid. Det er vigtigt, at vi i dagligdagen har tid til børnene, se dem og høre dem og følge op på deres idéer. Vi oplever, at børnene har lyst til at være medinddraget i alt hvad vi foretager os og at det er med til at skabe udvikling, anerkendende relationer og trivsel.

Vi inddrager børnene i hverdagens gøremål for at styrke børnenes selvopfattelse og at tro på sig selv. Det kan f.eks. være at vaske borde og støvsuge efter frokost, feje på legepladsen eller vasketøj sammen!

I løbet af året har vi forskellige emner, hvor børnene er delt op efter alder. 

Vi er opmærksomme på, at børnegruppen er en dynamisk størrelse. Vi kan hele tiden ændre måden vi gør tingene på, alt efter hvad der er behov for. Det store fællesskab, de aldersopdelte grupper eller helt små grupper, der f.eks. tager på tur i vores Chrisitaniacykel.