Børne- og Læringsmiljøet

Vi lægger vægt på at børnene skal være selvstændige, kunne indgå i forskellige og meningsfulde fællesskaber. Vi lærer børnene at være nærværende ved at give dem tid til det de skal, til at undre sig.

Vi er meget bevidste om, at vi selv er rollemodeller og børnene lærer mange ting gennem os. Vi løser konflikter og lærer børnene konfliktløsninger gennem dialog, rollespil, forumteater mm. Til vores samlinger kan vi tage temaer som fx uenigheder i børnegruppen op og børnene kan støtte hinanden i løsningsforslag.

Vi mener, børn lærer gennem medinddragelse og tid. Det er vigtigt, at vi i dagligdagen har tid til børnene, se dem og høre dem og følge op på deres idéer. Vi oplever, at børnene har lyst til at være medinddraget i alt hvad vi foretager os og at det er med til at skabe udvikling, anerkendende relationer og trivsel.

Vi mener, at børnenes læring foregår hele tiden, når børnene er sammen med nærværende og kompetente voksne!

Marie-Amalie er ved at vaske op i køkkenet:
Marie-Amalie: Er det ikke godt, jeg er ved at vaske op?
Lillian: Jo det er det.
Marie-Amalie: ved du hvorfor jeg kan lide at vaske op?
Lillian: Nej.
Marie-Amalie: Det er fordi min bedstemor er død, og hende vaskede jeg altid op med.