Inklusionsprojekt

Vi har deltaget i Roskilde kommunes inklusions-projekt og arbejder stadig med det. Arbejdet med inklusion er en integreret del af vores dagligdag.

Vi ved, og arbejder ud fra, at ved at inkludere forældrene i dagligdagen i børnehaven, fremmer vi børnenes muligheder for at danne og fastholde sociale relationer med jævnaldrende.

Alle børn har ret til fællesskaber og ret til at vælge dem fra. Alle børnene skal have en oplevelse af at have en betydning for fællesskabet og at “vi regner med dig”.