Overgang til skole

Vi har mange års erfaring med børns overgang til skole. Vores procedurer skal sikre en god sammenhæng og flydende overgang for børn, forældre og personale. Vi bestræber os på at alle børn kommer på besøg i skolen og SFO inden de skal starte der, for at lære nye kammerater, voksne og stedet lidt at kende. Forældrene inviteres også til en samtale om deres barn i børnehaven i forbindelse med skoleindskrivningen. Personalet i børnehaven udarbejder en  udviklingsbeskrivelse af hvert barne og en handlingsplan, som sendes til skolen 1. marts. Udviklingsbeskrivelsen og handlingsplanen drøftes i samarebjde med forældrene

Det betyder, at viden og erfaringer om barnets situation formidles videre til skolesystemet, til gavn for barnet.