Indmeldelse & takster

Vognmandsparkens Børnehave modtager børn i alderen følgende Roskilde Kommunes alderskategori for børnehaver.

Du kan skrive dit barn på venteliste til en plads i Vognmandsparkens Børnehave fra fødslen.

Optagelseskriterier

Hvis det viser sig, at der er flere børn på ventelisten end der er pladser til, når vi skal optage nye børn, så prioriterer vi efter følgende kriterier:

1. prioritet: Børn, der har søskende i institutionen

2. prioritet: Børn i familier, der tidligere har haft tilknytning til institutionen

3. prioritet: Anciennitet efter indskrivning på ventelisten

Alle ovenstående prioriteringer dog under hensyntagen til børnenes alder og børnehavens alders- og kønsfordeling.

Du kan sende en mail til vognmandsparken@vognmandsparken.dk eller komme forbi i børnehaven og få en indmeldelsesblanket. Et besøg er altid meget velkommen.

Opstartsgebyr

Når dit barn tilbydes en plads – og du takker ja – betales et opstartsgebyr på kr. 400. Pengene betales ikke retur. En plads koster det samme som en plads i en kommunal institution.

Søskenderabat og økonomisk friplads

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller socialpædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Roskilde Kommunes dagtilbud.

Ring for yderligere oplysninger: 46 37 47 83. Eller besøg os i børnehaven, Gartnervang 13, Roskilde.

Gældende takst

Vognmandsparkens Børnehave følger Roskilde Kommunes takster for forældrebetaling, dvs. i 2022kr. 1.786 kr. pr. måned, såfremt man er bosiddende i Roskilde Kommune.

Søskenderabat og økonomisk friplads

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller socialpædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Roskilde Kommunes dagtilbud.

Takstforhøjelse

Forhøjelse af forældrebetalingen skal varsles mindst 3 måneder i forvejen og være begrundet i omkostningsstigninger eller konkrete forhold, der vedrører børnehaven. Varsling af takstændringer sker skriftligt til børnehavens forældre og vil fremgå af siden her.

Opkrævning

Forældrebetalingen skal ske via PBS. Betalingen opkræves forud med forfald og rettidig betalingsdato den 1. bankdag i måneden.

Børneringen administrerer forældrebetalingen og står for opkrævningen.

Manglende betaling

Ved manglende betaling vil du blive kontaktet af lederen.