Indmeldelse

Vognmandsparkens Børnehave modtager børn i alderen følgende Roskilde Kommunes alderskategori for børnehaver.

Du kan skrive dit barn på venteliste til en plads i Vognmandsparkens Børnehave fra fødslen.

Optagelseskriterier

Hvis det viser sig, at der er flere børn på ventelisten end der er pladser til, når vi skal optage nye børn, så prioriterer vi efter følgende kriterier:

1. prioritet: Børn, der har søskende i institutionen

2. prioritet: Børn i familier, der tidligere har haft tilknytning til institutionen

3. prioritet: Anciennitet efter indskrivning på ventelisten

4. prioritet: Børn fra naboområdet

Alle ovenstående prioriteringer dog under hensyntagen til børnenes alder og børnehavens alders- og kønsfordeling.

Du kan benytte blanketten Opskrivning til bhv eller komme forbi i børnehaven og få blanketten med. Et besøg er altid meget velkomment.

Opskrivningsgebyr og depositum

Ved opskrivning på venteliste skal der betales et gebyr på kr. 200, samtidig med at blanketen afleveres. Når dit barn tilbydes en plads – og du takker ja – betales et depositum på kr. 1500, som tilbagebetales ved barnets ophør i institutionen.

Søskenderabat og økonomisk friplads

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller socialpædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Roskilde Kommunes dagtilbud.

Ring for yderligere oplysninger: 46 37 47 83. Eller besøg os i børnehaven, Gartnervang 13, Roskilde.