Skæld ud-projekt

I 1995 lavede vi et udviklingsprojekt om relationer mellem børn og voksne. Vi valgte at sætte fokus på skæld ud.

Det store fokus på skæld ud, havde sin oprindelig opstart her hos os, fordi vi ansatte syntes, at der ikke blev skældt ret meget ud – men børnene gav udtryk for det direkte modsatte.

Igennem interviews med samtlige børn gentagne gange og indsamling af en enorm mængde empiri, undersøgte vi, hvordan børn oplevede det at få skæld ud.

Vi spurgte blandt andet om, hvem af de voksne de syntes skældte mest ud, og hvis de skulle have skæld ud, hvem de så helst ville have det af. Vi undersøgte indgående, hvordan børn har det, efter de har fået skæld ud.

Vi udviklede mange forskellige metoder, blandt andet “hele vejen rundt” interview, der skulle hjælpe os til at skabe bedre relationer mellem børn og voksne.

Vi arbejder stadig intenst med relationer og dialog, og vi er meget opmærksomme på, hvordan vi er sammen børn og voksne imellem.

Forskeren Erik Sigsgaard, var vores vejleder og blev meget optaget af skæld ud og igangsatte et forskningsprojekt med samme titel – og der nu er udkommet flere bøger.

Vi siger et stort tak for det inspirerende samarbejde.

Vi har lavet en rapport, der meget udførligt beskriver hele projektet. Den kan købes for 50 kr.

Eller læses online her: Skæld ud projektet

Du kan også læse disse to artikler fra Børn & Unge d. 31. oktober 2017:

Skældud er bandlyst: Vi freder børnene, siger leder

Eksperters opråb: Skældud er som syre på selvværdet

Fra RUC Tæt på videnskaben d. 29. november 2017: Små børn har overraskende stor selvindsigt