BUPL-projekt om integration

Vi har deltaget i et projekt støttet af BUPL i samarbejde med CVU Storkøbenhavn. Det omhandlede integration, hvor vi havde fokus på forældresamarbejde med de etniske minoritetsforældre. Et af vores dilemmaer var, hvorvidt integration af børnene kunne forekomme, hvis forældrene ikke var integreret. Vi fandt ud af, at det har stor betydning, at personalet fra start får kendskab til, hvad de forskellige familiers værdier, forventninger, holdninger osv. er. Ingen familie er ens.

Vi skal forstå forældrene på deres præmisser og deltage i deres hverdagsliv. Ud fra dette projekt stillede vi os det spørgsmål, at hvis vi beskriver de tosprogede eller andre forældre, er der så en fare for at komme til at ekskludere dem? En af vores værdier bygger på, at alle mennesker er lige meget værd og har lige ret til indflydelse. Vi vil ikke have fokus på nogle særlige forældre, men derimod alle forældre, da alle er noget særligt. Det betyder, at personalet konstant skal arbejde med deres faglighed og få ny viden.