Sådan ser vi børn

Alle børn har forskellige personligheder, baggrunde og færdigheder, som vi tager hensyn til. Det er vores opgave at socialisere børnene. Vi vil vise dem, at verden består af mange mennesker, der alle har forskellige behov.

Vi er opmærksomme på, at børn udvikler sig i forskellige tempi. Generelt mener vi, det er vigtigt, at vores børn får tid til at fordybe sig i de ting, som optager dem. Vi tilstræber i det hele taget, at børnene ikke skal afbrydes i noget – bare for at deltage i noget andet.

Det er vigtigt for børnene at få lov til at give udtryk for følelser af enhver art. Det kan f.eks. være begejstring, vrede, sorg eller kærlighed. Uanset hvilken form for følelser, det er, er det vigtigt, at børnene oplever, de bliver taget alvorligt. Derudover er det vigtigt, at vi voksne – både ansatte og forældre – accepterer og vedkender os, at følelsesudbrud som gråd, frustration, vrede såvel som glæde hører med til livet.

Samling

Når vi holder samling, oplever vi ofte, at børnene har mange ting på hjertet. Det er tit i disse situationer, at de kommer til at snakke om ting, der optager dem. Det opstår for det meste ganske spontant – et barn har måske en fugl, der er blevet syg, det får et andet barn til at fortælle om morfar, der er syg – og så er der også en, der kan fortælle om moster, der lige er død. Så er der alle muligheder for at få en snak om døden – hvad er det, hvad sker, der når man er død osv.

Samling indeholder også sang, musik, dans og små lege.

Venskaber

Mange af vores børn knytter stærke venskaber og nære relationer til hinanden. Vi oplever også tit, at børnene gerne vil besøge hinanden – både på hverdage og i weekenderne og vi vil gerne opfordre jer forældre til at bakke op om dette.

En vigtig del, når børn besøger hinanden er, at de får lov at opleve, hvor mange forskellige måder, vi indretter vores familier på.

Venskaber forekommer ikke kun i forholdet barn/barn. I kraft af den struktur, der er her i børnehaven, får børnene mulighed for at vælge hvilke voksne, de vil tilbringe deres børnehavetid sammen med og det er vores opfattelse, at dette er med til, at vi bedre kan støtte børnene i deres venskaber.