Bestyrelsen

Bestyrelsen består af forældre og en medarbejder. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, dog uden stemmeret.

Og så deltager ledelsen i alle bestyrelsesmøder (uden stemmeret).

Formand: Mette Foged, mor til Eske. Telefon nr.: 60627774 Mail: mettefoged@hotmail.com

Her kan du se forskellige dokumenter vedrørende børnehaven: