Bestyrelsen

Bestyrelsen består af forældre og 1 medarbejder. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, dog uden stemmeret.

Og så deltager Lillian (leder) i alle bestyrelsesmøder (uden stemmeret).

Bestyrelsen består i dag af følgende:

FORÆLDRE

Formand Lasse Preisler (Mikkel – gruppe 2)

Næstformand Tove Pihl Hjortgaard (Vigga – gruppe 2)

Medlem Jesper Orbansen (Magne – gruppe 2)

Medlem Anne Simonsen (Liva Cecilia – gruppe 3)

Medlem Berit Jensen (Maja – gruppe 3)

1. suppleant: Johanne Søder (Birk – gruppe 3)

2. suppleant: Tove Slätis (My – gruppe 3)

3. suppleant: Henrik Balling (Olivia – gruppe 4)

4. suppleant: Kresten Falster (Carlo – gruppe 3)

5. suppleant: Casper Wilkens (Augusta – gruppe 2)

 

PERSONALE

Lisbeth, bestyrelsesmedlem

Anders, suppleant

Lillian, leder (uden stemmeret)