Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 forældre, 1 medarbejder og et eksternt bestyrelsesmedlem. Derudover tilknyttes 2 forældre-suppleanter og 1 medarbejder-suppleant. Suppleanterne er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, dog uden stemmeret.

Og så deltager Lillian (leder) i alle bestyrelsesmøder (uden stemmeret).

Bestyrelsen består i dag af følgende:

FORÆLDRE

Lars (Linus, gruppe 3), formand

Christian (Herbert, gruppe 3), næstformand

Berit (Maja, gruppe 4), bestyrelsesmedlem

Tove (Vigga, gruppe 3), bestyrelsesmedlem

Jesper (Magne, gruppe 3), bestyrelsesmedlem

Lasse (Mikkel, gruppe 3), suppleant

Anne (Liva Cecilia, gruppe 4), suppleant

Mia Dyring Schaarup , eksternt bestyrelsesmedlem (mor til Sigurd og Asbjørn som tidl. har gået i børnehaven)

 

PERSONALE

Lisbeth, bestyrelsesmedlem

Anders, suppleant

Lillian, leder (uden stemmeret)