Bestyrelsen

Bestyrelsen består af forældre og en medarbejder. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, dog uden stemmeret.

Og så deltager ledelsen i alle bestyrelsesmøder (uden stemmeret).

Formand: Jonas Kovang Jørgensen, far til Andreas. Mail: jonasjkj78@gmail.com

Her kan du se forskellige dokumenter vedrørende børnehaven: