Bestyrelsen

Bestyrelsen består af forældre og en medarbejder. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, dog uden stemmeret.

Og så deltager lederen i alle bestyrelsesmøder (uden stemmeret).

Formand: Laurits Rasmussen (Ib) – mail@laurits.co.uk

Her kan du se forskellige dokumenter vedrørende børnehaven: