Foredrag

Vi arbejder målrettet på at formidle vores pædagogik til andre. Dette sker bl.a. gennem vores eget udarbejdede materiale, gennem pressen, holde oplæg for andre samarbejdsparter mm.

Vi holder oplæg både til personalegrupper, på forældremøder mm. i hele Danmark.

Disse kan bl.a. omhandle hvordan man skælder mindre ud, bliver en mere nærværende og opmærksom voksen, indretter institutionen æstetisk til rummelighed, inklusion og fordybelse, demokrati i hverdagens pædagogik, udviklende forældresamarbejde, udviklende personalesamarbejde mm.

Kontakt os på mail lilliang@vognmandsparken.dk eller på telefon og aftal nærmere om emne, tid og pris.

Vi har ofte besøg udefra i vores børnehave. Både af andre forældre, journalister, personalegrupper mm.

Vi har desuden mange studiebesøg i børnehaven – fra hele Danmark, Sverige og Norge.

De får en rundvisning, hvor børnene gerne deltager og fortæller om børnehaven.

Vi slutter af med at give et oplæg om vores måde at arbejde på.

Det er altid spændende, fordi der bliver stillet spørgsmålstegn ved os og vores pædagogik og vi erfarer, at vi stadig kan bidrage med meget i den pædagogiske verden.

Hvis du/I ønsker at komme på besøg er I meget velkomne. Ring i forvejen og aftal en tid med os.