Forældresamarbejde

Hvis dit barn er trist, når du går, er du altid meget velkommen til at ringe og høre, hvordan det går.

Det er vores mål, at ikke blot børn, men også forældre skal føle sig velkomne i børnehaven. Vi ved, at hvis jeres børn skal trives, skal I som familie trives på godt og ondt, ligesom alle os andre.

I er eksperter i jeres barn. Vi er eksperter i børn.

Når I kommer ind i børnehaven ved vi, at I overlader os det vigtigste, I har. Nu skal samarbejdet til at starte. I bruger tid på at lære os at kende, finde ud af, hvad det er for nogle mennesker, der skal have med jeres barn at gøre. I jeres kontakt til personalet, kan I henvende jer til den person, I føler jer mest tryg ved. Vores samarbejde er et fælles ansvar, der bygger på gensidig respekt, tolerance og åbenhed.

Samarbejde kræver, at vi trods uenighed kan acceptere og respektere hinandens forskellige opfattelser.

Vi ved, at vi ikke kan være enige med alle forældre om alt – lige som vi ved, at I vil være uenige med os indimellem.

Vi kontakter altid Jer, hvis vi oplever, at Jeres barn ikke trives – dette forventer vi også, at I gør. I kan forvente af os, at vi er meget direkte og personlige.

En undersøgelse har vist, at når forældre taler positivt om personalet – trives deres barn bedre! Jo mere engageret forældre er i børnehaven – jo bedre trives deres barn der.

Når I kommer ind i børnehaven, kan den opleves som meget rodet!

Det sker endda, at ting bliver væk – det meste dukker dog op igen efter lidt tid.

I vil måske undre Jer over, at der ligger en jakke på gulvet og at en ansat går forbi uden at samle den op! -Det er meget tænkeligt, at den ansatte er på vej for at finde ejermanden – for at få ham eller hende til selv at hænge jakken op. Det lærer man nemlig ikke, ved at andre altid gør det og det, at børn skal være selvhjulpne er en meget stor del af vores pædagogik, også selv om det skaber meget rod og kræver meget tid, at finde ejerne til alle de jakker, der ligger på gulvet!

Lillian er uddannet familierådgiver. Dette betyder, at vi kan tilbyde rådgivning og vejledning, hvis Jeres familie har behov for det.

Tims mor, Lene, sidder og funderer efter et oplæg på forældremødet:

“Da vi sad der på gulvet og sang, blev jeg pludselig så glad. Jeg tænkte – det er sikkert sådan mit barn også oplever nogle situationer her i børnehaven – at han sidder og bliver glad!

Vi har deltaget i et inklusions-projekt, hvor vi havde det særlige formål at undersøge hvordan vi ved at inkludere forældrene i børnehaven, kan støtte op om børnenes sociale fællesskaber. Dette har nemlig en stor betydning og det arbejder vi videre med.

Vi har i nogle år været så heldige, at der for nogle år siden, blev oprettet en støtteforening, som bland andet har til formål at støtte børnehaven økonomisk. Derudover skaber det tættere relationer mellem forældrene og fordi, vi uden denne støtteforening ikke ville kunne komme på koloni, i teateret mm.