Forældresamarbejde

Når I kommer ind i børnehaven, ved vi, at I overlader os det vigtigste, I har. Nu skal samarbejdet til at begynde. I bruger tid på at lære os at kende og finde ud af, hvad det er for nogle mennesker, der skal have med jeres barn at gøre. I jeres kontakt til personalet, kan I henvende jer til den person, I føler jer mest tryg ved. Vores samarbejde er et fælles ansvar, der bygger på gensidig respekt, tolerance og åbenhed.

Der er en opstartssamtale efter ca. 3 måneder og derefter er der samtaler efter behov. Der holdes forældremøde ca. 2 gange årligt.