Traditioner

Vi holder af traditioner, fordi gentagelser er med til at skabe tryghed for børn. Børnene oplever deres egen udvikling i forhold til tidligere. Traditioner skaber kontinuitet og sammenhæng, samt forventningens glæde.

Vi har mange forskellige traditioner: juleemne, sommerfest, lammefest, bedsteforældredag, græskarlygter, fasaner m.m.

Vores traditioner er ofte opstået af spontane oplevelser sammen med børnene, som fx:

Lammefest: Vi sad og talte med børnene om, om vi ikke kunne få flere dyr, fx en ged eller et får. Da ønsket ikke kunne indfries, blev vi i stedet enige om, at vi kunne prøve at grille og spise et lam. Det er nu blevet til en fast tradition. Vi laver indkøb med børnene, graver kartofler op, bruger de ting vi har i vores urtehave, pynter op, griller lammene og inviterer forældre og søskende til middag.

Vi holder af traditioner, fordi gentagelser er med til at skabe tryghed for børn. De oplever deres egen udvikling i forhold til tidligere.

Fastelavn: To uger før fastelavn deler vi børnene op i grupper, og laver fastelavnsris. Hver gruppe laver et teaterstykke, som vises for de andre grupper.

Fastelavns mandag slår vi katten af tønden og spiser pølsehorn og fastelavnsboller.

Musikemne: I to uger i starten af efteråret har vi musikemne. Vi får måske besøg af forskellige musikere, hører forskellige musikgenrer og lærer nye sange. Vi får som regel også lov til at komme i Jakobs Kirken – hvor kordegnen demonstrerer orglet og også lader os spille på det.

Vi bruger musikken som led i den sproglige udvikling af børnene. Derudover giver den glæde og gejst hos børnene og er med til at skabe stemninger i huset. Det styrker børnenes sociale relationer og deres selvværd, blandt andet når de skal op og synge på scenen.

Koloni:

PÅ KOLONIEN GÅR VI EN TUR I SKOVEN.
DRENG: “BLADENE ER VED AT FALDE AF. SÅ ER DET SNART EFTERÅR.”
VOKSEN: “JA DET ER RIGTIGT!”
EFTER ET ØJEBLIKS STILHED:
DRENG: ” HVORDAN KOMMER BLADENE SÅ DEROP IGEN, NÅR DET BLIVER FORÅR?”

Vi har valgt, at tage på koloni en gang årligt. Det kan kun lade sig gøre i og med at vi har en aktiv Støtteforening, der betaler for både ophold og bustransport.

På en koloni rystes vi tættere sammen. Der opstår nye venskaber blandt børnene. Her kommer målsætningen om, at alt er muligt, til sin ret og vi afprøver mange ting i løbet af de 3 dage kolonien varer.  De oplever den kulsorte nattehimmel med månen og stjerner. Vi tager af sted i september.

Vi besøger kolonien, med de børn der ikke har været der tidligere – så børnene har set stedet og er forberedt på, hvor vi skal hen.

Vi tager af sted i 2 grupper – en fra mandag til onsdag og en fra onsdag til fredag.

Onsdag er fælles dag, hvor også gruppe 4 kommer med på besøg.

Bedsteforældredag:

I efteråret samler vi æbler på legepladsen og tager på ture, hvor vi også samler æbler. Vi koger æblegrød i lange baner og slutter af med, om torsdagen, at lave Roskildes flotteste æblekager. Alle børn kan denne dag invitere deres bedsteforældre til en hyggelig formiddag, hvor der “smovses “. Bedsteforældrene er velkomne til at fortælle om gamle dage.

Juleemne:

I børnehaven holder vi ikke traditionel dansk jul, da vi mener, at julen ikke kun handler om at få gaver, julekalendere m.m. Vi mener, at julen også handler om at give noget uden at forvente at få noget igen samt at glæde andre. Vi har i de forløbne år haft forskellige juleemner, hvor børnene har lært om bl.a. indianerbørn i Guatemala, regnskoven, venskaber, jul i gamle dage og ridder-tiden. Derudover tager vi også udgangspunkt i, hvad børnene er optaget af.

Vi opbygger rytmikrummet som kulisse for vores emne – så det f. eks. kommer til at ligne en indianerlandsby.

Vi laver ting i relation til det pågældende emne, som vi sælger til forældrene lige før jul i en julebutik. Overskuddet går til forskellige humanitære formål, som børnene er med til at bestemme.