Formelt

Vognmandsparkens børnehave – pædagogisk tilsyn

Opfølgende tilsyn 2021 Vognmandsparken.docx

Pædagogisk tilsyn i Vognmandsparkens børnehave 2020

Pædagogisk tilsyn i Vognmandsparken 11. juni 2019(3148907)

Styrkede pædagogiske lærerplaner (under udarbejdelse)

Pædagogiske principper

· Vi vil ikke skælde ud.

· Vi ser muligheder i stedet for begrænsninger.

· Det skal være bedre at være her, end ikke at være her.

· Børn skal opleve voksne der tydeligt viser og siger, hvad de vil have eller ikke have.

· Vi skal kunne undres, udforske og undersøge.

· Børnehaven er børnenes hus.

· Forskellige børn må noget forskelligt.

· Vi har få, men synlige regler.

· Vi viser gensidig respekt og accepterer forskelligheder.

· Børn må drage deres egne erfaringer på forsvarlig vis, gennem handling og konfliktløsning.

· Børn skal have oplevelser der udvikler, sætter tanker i gang og inspirerer til leg.

· Vi bruger ikke tid på at finde sutsko – men på kys og kram