Udmeldelse/opsigelse

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til Vognmandsparkens Børnehave med mindst 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Udmeldelsesblanket udleveres ved henvendelse til børnehavens leder.

Ved skolestart oplyser børnehaven, hvornår det er tid til at udmelde barnet af børnehaven.

Opsigelse

Opsigelse fra institutionens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.