Pædagogiske principper

 • Vi vil ikke skælde ud.
 • At personalet ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • At det skal være bedre at være her, end ikke at være her.
 • At børn skal opleve voksne der tydeligt viser og siger, hvad de vil have eller ikke have.
 • At kunne undres, udforske og undersøge.
 • At det er børnenes hus.
 • At forskellige børn må noget forskelligt.
 • At vi har få, men synlige regler.
 • At vi viser gensidig respekt og accepterer forskelligheder.
 • At børn må drage deres egne erfaringer på forsvarlig vis, gennem handling og konfliktløsning.
 • At børn skal have oplevelser der udvikler, sætter tanker i gang og inspirerer til leg.
 • Vi bruger ikke tid på at finde sutsko – men på kys og kram!