Sprogvurdering

Alle 3-årige børn tilbydes en sprogvurdering. Årsagen er, at hvis der er behov for støtte kan dette vurderes tidligt. Endvidere bidrager sprogvurdering til generelt øget fokus på børns sprogudvikling i dagtilbuddene.

Når barnet fylder 3 år vil forældrene i børnehaven få en seddel med hjem, hvor de skal udfylde om de er interesserede i sprogvurderingen.

Sprogvurderingen foretages af en pædagog, der sidder med barnet i børnehaven og læser og taler om forskellige emner.