Børn med særlige behov

Det er vores erfaring, at de fleste børn på et tidspunkt i deres børnehavetid kommer i en udsat position og dermed har brug for særlig støtte og hjælp. Vi har fokus på det enkelte barn og dets vanskeligheder. Alle børn har deres specielle behov og deres dilemmaer. Dette tager vi hensyn til og hjælper med, dog uden at lave begrænsninger for børnene. Det er vigtigt, at børnene forbliver en del af børnehavens fællesskab. Vi har i en årrække arbejdet med at være rummelige, at rumme alle og rumme forskelligheder. Nu har vi udvidet denne tanke med, at “vi regner med dig som en del af dette hus”.

Voksenhandlinger:

  • Iagttagelser af børnene og deres positioner.
  • Skal handle på en måde, så alle børn har ret til fællesskaber, f.eks. i samlinger, aktiviteter mm.
  • Skal ikke kun have fokus på individet, men også på fællesskabet og børnenes positioner.
  • Vi skal have en respekt for, at barnet kan sige nej.
  • Inddrager vi hele familien, da børnene ofte er symptombærer for noget, der vedrører hele familien.
  • Ingen børn skal sættes i udsatte positioner.
  • Benytte os af vores samarbejdspartnere, såsom psykolog, sprogskole osv.
  • Arbejde med Roskildemodellen.
  • Danne relevante fællesskaber, som kan inddrage børnene og få dem til at handle og danne relationer.