Forældremøde

Der holdes forældremøde ca 2 gange årligt.

På seneste forældremøde gik turen med bus ud i skoven.